ทำความรู้จักกับ…เครื่องปรับอากาศ “พลังงานแสงอาทิตย์”

0
16093

เปลี่ยนความร้อนของแดดเป็นความเย็นช่ำสบายด้วย Solar Thermal Hybrid Air Conditioners
ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์(Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ….

โดยตัวอย่างบริษัท Bayat Energy ได้พัฒนาไว้จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) Wall-Mounted 2) Floor Standing 3) Ceiling 4) Cassette แต่ละรูปแบบจะมีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของห้องปรับอากาศ โดยลักษณะที่สำคัญของเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์คือความสามารถในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 30%

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำงานโดยอาศัยหลักการแบบผสมผสาน (hybrid principle) โดยมันจะดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์มายังแผงรับความร้อนแบบสุญญากาศ (a vacuum solar collector) สารทำความเย็นจากเครื่องอัด (Compressor) ซึ่งวิ่งอยู่ในท่อทองแดงผ่านเข้าไปในชุดของแผงรับความร้อนเพื่อการแลกเปลี่ยนความร้อน

สารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากพลังงานแสงอาทิตย์จะกลับเข้าสู่กระบวนการระบายความร้อน (Condenser) และสู่การลดความดันในวงจรทำความเย็นของระบบปรับอากาศและให้ความเย็นที่ชุด Evaporator ซึ่งพลังงานที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้การใช้พลังงานโดยรวมของเครื่องปรับอากาศลดลงเนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีความต้องการเครื่องอัด (Compressor) ที่มีขนาดเล็กลง

ระบบดังกล่าวนี้จะใช้ร่วมกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ four-fold type heat exchanger ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ โดยชุดแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้จะมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มขึ้น 20-30% เมื่อเปรียบเทียบกับแบบ V-type และแบบ flat plat heat ที่ใช้งานกันอยู่โดยทั่วไป ซึ่งส่งผลให้เครื่องปรับอากาศชนิดนี้มีประสิทธิภาพทำความเย็นที่สูงขึ้น…