เชลล์ หนุนใช้เอทานอล100% แทนแบตเตอรี่ ในรถยนต์ไฟฟ้า

0
5964
Loading...

เชลล์ ประเทศไทย ชูกลยุทธ์ พลังงานสะอาด ผลักดันให้ใช้เอทานอล100% ในยานยนต์ไฟฟ้า หวังช่วยทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบ หมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น(11 ก.ค. 61) นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า กลยุทธ์ ”พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม “ หากทำได้สำเร็จจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ ซึ่งองค์ประกอบ3ด้านที่จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว จะต้องมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

ทั้งนี้ เชลล์ ประเทศไทย อยู่ในระหว่างการให้ข้อมูลกับภาครัฐ ถึงแนวทางในการส่งเสริมการใช้เอทานอล100 % กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า(EV) แทนแบตเตอรี่ไฟฟ้า โดยเอทานอล จะถูกเติมลงใน Fuel Cell และมีการเติมสาร reformer บางอย่างลงไปเพื่อเปลี่ยนเอทานอลเป็นอิเลคตรอน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บริษัทลูกของเชลล์มีการทดลองกับรถยนต์ไฟฟ้าที่บราซิล หากประสบความสำเร็จ ก็จะนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อให้หน่วยงานรัฐได้ทราบ ว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทย และเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตเป็นเอทานอลอย่างไร โดยเป็นการมองในระยะยาว ซึ่งในอีก 2เดือนข้างหน้านี้ก็จะมีการหารือกับกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไรได้บ้างในเรื่องนี้

นาย อัษฎา กล่าวว่า หากประเทศไทยสามารถใช้เอทานอลทั้ง100% ในรถยนต์ไฟฟ้าได้ ก็หมายความว่า จะช่วยลดน้ำมันดิบลงได้ 100% เช่นกัน ซึ่งหากมีการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน ให้มีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น และลดต้นทุนลง โดยอาจจะเปิดให้มีการนำเข้าเอทานอลมาเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร ปรับตัวเพื่อรับการแข่งขัน แทนที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยอุดหนุนราคาเอทานอลภายในประเทศเหมือนที่ผ่านมา ก็จะทำให้แนวทางการส่งเสริมพลังงานสะอาด ที่เชลล์ นำเสนอ นั้นมีความยั่งยืนในการดำเนินการ โดยเชื่อว่าในระยะต่อไป เกษตรกรของไทยจะมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้หมุนเวียนดีขึ้นสำหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำมันของเชลล์ ในไทย นั้น บริษัทยังคงมีแผนที่จะขยายจำนวนสถานีบริการให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน 500 ปั๊ม เป็น 800ปั๊ม ในปี 2563 นี้ โดยในปี 2561 จะมีการขยายปั๊มเพิ่มขึ้นจำนวน 60ปั๊ม โดยนอกเหนือจากการเน้นคุณภาพของน้ำมันแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าภายในปั๊ม ให้มีความสะดวกสบายเช่นการปรับปรุงห้องน้ำ การดึงพันธมิตรเข้ามาช่วยในแคมแปญต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้มากขึ้น โดยที่ไม่ได้มุ่งแข่งขันในเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียว

Loading...