ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวรสรีระสังขาร “หลวงปู่หมุน”

0
7434
Loading...

ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวร สรีระสังขาร “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” สุดยอดพระเกจิแห่งวัดบ้านจาน ในโอกาสครบรอบ 16 ปีอห่งการละสังขาร

11 มี.ค.62 เมื่อเวลา 10.09 น. ที่วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวร สรีระสังขาร “หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล” ในโอกาสครบรอบ 16 ปีวันละสังขาร

โดยมีพระเทพวิสุทธิโมรี รักษาการเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานสงฆ์, พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, พระครูสุตธรรมกิจ ธัมมวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ซึ่งเป็นหลานของหลวงปู่หมุน นิมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เข้าประกอบพิธีพุทธาพิเษกเจริญพระพุทธมนต์ มีศิษยานุศิษย์จากทั่วทุกสารทิศร่วม 1,000 คนเข้าร่วมในพิธี หลังพิธีเปลี่ยนผ้าไตรแล้วคณะกรรมการวัดได้นำผ้าไตรจีวรที่เปลี่ยนออก มาตัดเป็นชิ้นเล็กแจกศิษยานุศิษย์เก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล นายพลอย ศรียา กำนันตำบลจาน กล่าวรายงาน

หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 5 ปีชวด พ.ศ. 2437 ณ บ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี ครอบครัวได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สีดา เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกัมมัฎฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งกล้ามาก กระทั่งปี พ.ศ.2460 ได้ทำการอุปสมบท โดยมีหลวงพ่อสีดา เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเพ็ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐิตสีโล” แปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่น

หลังจากบวชแล้วได้จำพรรษาที่วัดบ้านจาน ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทย อักษรขอม ฝึกกัมมัฎฐานในหมวดสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ต่างๆ ในแถบนั้นเป็นเวลา 4 ปี จากนั้นท่านมีความคิดว่าจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆ เพื่อศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระในชั้นที่สูงๆ ขึ้นไปอีก จึงออกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆ และร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระเถระชื่อดังหลายรูปเกือบทั่วประเทศจนถึงประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ตลอดชีวิตแห่งการครองเพศบรรพชิต อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ได้อุทิศตน ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งคำสอนของพระศาสดาอันพึงจะกระทำ สมกับฉายานามอันได้รับเมื่อครั้งอุปสมทบคือ “ฐิตสีโล” 85 พรรษาแห่งการครองผ้ากาสาวพัตร ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยออกจาริกธุดงค์ ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อวิมุติ คือ ความหลุดพ้นตลอดจนออกโปรดญาติโยมไปยังทิศานุทิศ ทั่วทุกภาคของประเทศ

จนกระทั่งเมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 11 มี.ค.2546 วงการสงฆ์และฆราวาสศิษยานุศิษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ โดยหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชรา รวมสิริอายุได้ 109 ปี 87 พรรษาโดยเวลาผ่านไป 16 ปี สรีระสังขารของท่านซึ่งบรรจุอยู่ในโลงแก้วตั้งอยู่ภายในมหาเจดีย์ไม่เน่าเปื่อย ศิษยานุศิษย์จึงได้จัดให้มีพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวรถวายแก่หลวงปู่ เพื่อปกร่างกายของท่าน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของหลวงปู่หมุน ให้เป็นที่รู้จักแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

Loading...